Till första sidan

ETT AXPLOCK TEXTER

Här kan du rulla dig nedåt och läsa några trycksaker jag skrivit. Klicka på valfri bild så öppnar sig en pdf.

Eftersom jag vill visa bredden i mitt skrivande så har några av trycksakerna ett par år på nacken. Det gör också att pdf-kvaliteten i några fall lämnar en del övrigt att önska.

   
Uppdragsgivare: Toyota Sweden AB
Bransch/område: Personbilar
Trycksak: Försäljningsbroschyr för Toyota Prius (världens första serietillverkade hybridbil och Årets Bil i Europa 2005)
Grafisk form: Saatchi & Saatchi Design, London
Översättning och
anpassning av
copy till svensk
marknad:


Henrik von Koch
Produktion: Elanders Anymedia
4pdf  

   
   
Uppdragsgivare: Sinova
Bransch/område: Ledarskapskonsulter
Trycksak: Broschyr
Grafisk form: Anders Körling
Text: Henrik von Koch
Produktion: Koch Information AB
4pdf  
   
   
Uppdragsgivare: Elanders Anymedia
Bransch/område: Outsourcing av trycksakshantering
Trycksak: Produktblad
Grafisk form: Elanders Anymedia
Text: Henrik von Koch
Produktion: Elanders Anymedia
4pdf  

 

   
   
Uppdragsgivare: Arne Löfgren Offset
Bransch/område: Tryckeri
Trycksak: Minibroschyr
Grafisk form: Christer Fjellman
Text: Henrik von Koch
Produktion: KåPe (numera Elanders)
4pdf  

 

   
   
Uppdragsgivare: Riksbanken/Pengar i Sverige AB
Bransch/område: Kontanthantering
Trycksak: Produktblad
Grafisk form: Anders Körling
Text: Henrik von Koch
Produktion: Koch Information AB
4pdf  

 

   
   
Uppdragsgivare: Tjänsteförbundet
Bransch/område: Branschförbund
Trycksak: Folder/mapp
Grafisk form: Anders Körling
Text: Henrik von Koch
Produktion: Koch Information AB
4pdf  

 

   
   
Uppdragsgivare: JM
Bransch/område: Bostad
Trycksak: Prospekt över nybyggt villaområde
Grafisk form: Elanders Anymedia
Text: Henrik von Koch
Produktion: Elanders Anymedia
4pdf