Till första sidan

ETT SLAGS CV

Målgrupper för mina texter:

Företrädesvis beslutsfattare inom business-to-business. När det handlar om kapitalvaror, tjänster och samhällsinformation skriver jag även för privatmarknaden.

Vanliga uppdrag:

 • Webbsajter, broschyrer, årsredovisningar, säljbrev, nyhetsbrev etc
 • Översättning, anpassning och copy/information allt i ett enda steg direkt från engelskspråkiga underlag
 • Språkgranskning av utredningar och betänkanden
 • Redigering/översyn av befintliga texter skrivna av andra
 • Pressmeddelanden

Tjänster utöver ovanstående:

 • Erbjuder produktionsansvar för trycksaker och webbsajter, inklusive grafisk form, tryck, programmering etc

Exempel på uppdragsgivare under senare tid:

 • Jernhusen (årsredovisning)
 • KPK, Köpmännens Pensionskassa (säljbrev, annonser, m m)
 • Näringsdepartementet (språkgranskning av betänkanden)
 • Riksbanken (presentationer, produktblad, m m)
 • RFSU (medlemsvärvning, skolinformation)
 • Lexus och Toyota (bilbroschyrer, webbtexter, inbjudningar, m m)

Eftergymnasiala utbildningar:

 • Diplomerad copy och informatör (IHM)
 • Diplomerad projektledare (Berghs)
 • Nationalekonomi m.m. (London School of Foreign Trade)
 • Diplomerad miljökommunikatör (IMK, Institutet för miljökunskap)
 • ARU Ansvarig reklamutgivare (Konsultbyrån för marknadsrätt)

Karriär i kortkort:

 • 500 nätter bakom taxiratten på 80-talet (gav mig människokännedom)
 • Frilansjournalist 1982-1987
 • Copywriter och projektledare på reklambyrå 1988-1993
 • Från 1993 frilansande copywriter och översättare med eget AB

Slut i rutan.